W POSZUKIWANIU
SIEBIE

O ścieżkach, którymi możemy podążać, by odkryć siebie mówią:

AGNIESZKA MACIĄG
Naucz się odpuszczać

EWELINA STĘPNICKA
Przyjaciółka w drodze

JOANNA KOZŁOWSKA
Jestem WWO. Jaka jest twoja super moc?