Strona główna WellbeingBądź eko Feng shui – jak urządzić dom, by zapewnić sobie zdrowie i pomyślność

Feng shui – jak urządzić dom, by zapewnić sobie zdrowie i pomyślność

autor: Magdalena Wojciechowska-Budzisz Data publikacji: Data aktualizacji:
Data publikacji: Data aktualizacji:

Urządzasz nowe mieszkanie lub chcesz zmienić wystrój starego? Kupujesz nowy dom? Chcesz wprowadzić w swoje życie więcej harmonii i pozytywnej energii? Nie czujesz się za dobrze we własnym domu? Przeczytaj, jak starożytna praktyka feng shui może pomóc ci osiągnąć równowagę we wszystkich aspektach życia.

Strona główna WellbeingBądź eko Feng shui – jak urządzić dom, by zapewnić sobie zdrowie i pomyślność

Feng shui (czytaj: feng shuej) to chińskie określenie tłumaczone jako Wiatr i Woda. Jest to starożytna praktyka chińska, mająca swe korzenie w filozofii taoistycznej. Istnieją dowody archeologiczne na to, że zasady feng shui były stosowane w Chinach już w latach 3500–3000 p.n.e.

Na początku dotyczyły głównie miejsc pochówku zmarłych, lecz z czasem przybrały rozszerzoną formę i przeniosły się do codziennego życia człowieka. Do dzisiaj Chińczycy stosują tę praktykę nie tylko przy urządzaniu swoich prywatnych domów, lecz także przy projektowaniu i budowaniu niektórych budynków użytku publicznego, np. uniwersytetów.  

Koło życia – jak zrobić bilans, by lepiej dostrzec kierunek zmian?

Czym jest feng shui?

Feng shui zajmuje się planowaniem otoczenia, w którym mieszkamy i przebywamy na co dzień (dom, miejsce pracy). Dotyczy zarówno wnętrza domu i urządzenia każdego z jego pomieszczeń, jak i zewnętrznego otoczenia, w którym żyjemy (np. ogrodu).

Feng shui bierze pod uwagę wpływ:

 • kierunków świata
 • ukształtowania terenu
 • obecności źródeł wody
 • naturalnych formacji i obiektów (skały, rośliny)

Feng shui zajmuje się taką organizacją przestrzeni wokół człowieka, aby jak najlepiej wykorzystać dobrą energię natury i przedmiotów wokół nas oraz jak najbardziej zminimalizować potencjalny wpływ negatywnych energii. Ma to na celu przede wszystkim zapewnienie nam lepszego zdrowia i samopoczucia, ale również sukcesów w związkach, bogactwa, dobrobytu, dobrych relacji z innymi, poczucia własnej wartości i ogólnie harmonii ze wszystkim, co nas otacza.

Z zachodniego punktu widzenia możemy porównać feng shui do geomancji, która również wykorzystuje energię Ziemi i elementy natury do osiągnięcia dobrego zdrowia, szczęścia i szeroko pojętej równowagi w życiu.

Ikigai – japoński sposób na pokochanie codzienności

Feng shui – podstawowe zasady i pojęcia

Podstawowym celem feng shui jest harmonizowanie ludzkiej egzystencji z otaczającym środowiskiem i maksymalne wykorzystanie okoliczności zewnętrznych, aby tę harmonię osiągnąć. Filozoficzne zasady tego systemu opierają się na tych samych elementach, na których bazuje cała tradycyjna medycyna chińska. Znajdziemy więc tutaj takie pojęcia, jak między innymi:

1. Qi – energia

Główny nacisk kładzie się tu na przechwycenie i zatrzymanie energii witalnej z otoczenia i kosmosu. Jednocześnie unika się zarówno niszczenia lub rozpraszania qi, jak i jego zastojów. Trzeba także zwrócić uwagę na prawidłowy przepływ qi w naszym domu. Qi powinno poruszać się łagodnie i w sposób spiralny lub zakręcony. Każde qi przemieszczające się w linii prostej staje się agresywne niczym strzała i może uszkadzać energię witalną.

 • Unika się np. ustawiania mebli tak, aby ich ostre krawędzie były skierowane w stronę miejsca pracy lub spania.
 • Jakakolwiek prosta droga, prowadząca do wejścia do domu, również przynosi qi agresywne. Zatem lepiej, jeśli ścieżka do domu będzie się łagodnie wić i zakręcać lub na jej drodze znajdzie się jakaś przeszkoda, zmieniająca kierunek przepływu qi, jak np. duży krzak lub drzewko.
 • Jeśli drzwi wejściowe są skierowane prosto na tylne wyjście lub duże okno, to także stanowi prostą ścieżkę, którą qi będzie wpadać i szybko uciekać z domu. Na drodze qi uciekającego z domu można powiesić np. dzwonki wietrzne, aby spowolnić i zmienić ruch energii i zatrzymać ją w mieszkaniu.

2. Yin i yang – biegunowość

Odnosi się to przede wszystkim do elementów krajobrazu i ukształtowania terenu, na którym znajduje się nasz dom. Yin i yang są reprezentowane albo przez płaskie tereny, albo skaliste i pagórkowate. Oba te aspekty powinny być w równowadze w naszym otoczeniu. Ich niedobory można rekompensować np. przez dodanie roślin, oczka wodnego lub kamienia w ogródku.

Nunchi – czym jest sukces po koreańsku?

Ilustracja przedstawiająca pięć elementów w feng shui: ogień, woda, metal, ziemia, drzewo.

3. Pięć elementów

 1. woda
 2. drzewo
 3. ogień
 4. ziemia
 5. metal

I związane z nimi kolory, kierunki świata oraz wzajemne między nimi relacje. Obszar domu, któremu przypisany jest np. aspekt ognia, odpowiedzialny jest za sławę, reputację, status społeczny, pozycję zawodową. Może on zostać wzmocniony poprzez atrybuty tego elementu, jak np. czerwony kolor, świece, lampy czy przedmioty o trójkątnych kształtach.

4. Bagua – osiem trygramów

Z których każdemu przypisany jest tutaj określony kierunek świata (w medycynie chińskiej służą one do opisywania wzorców chorobowych).

Minimalizm w szafie

Magiczny kwadrat w feng shui

Jednak najbardziej znanym elementem, zajmującym centralną pozycję w praktyce feng shui, jest magiczny kwadrat, zwany loshu. Czasami określany jest również jako siatka Bagua.

Składa się on z dziewięciu równych pól (trzy rzędy po trzy pola), wyznaczających osiem podstawowych kierunków świata plus jeden punkt środkowy, oznaczający ziemię, czyli centrum.

Wszystkie pola mają przypisaną konkretną cyfrę od 1 do 9. Suma cyfr, niezależnie od tego, czy dodawane są w liniach poziomych, pionowych czy po przekątnej, zawsze wynosi 15.

Kwadrat loshu stosowany jest jako podstawowa siatka, na którą nakłada się plan danego domu lub mieszkania. Nakładając magiczny kwadrat na mapę naszego domu, zazwyczaj zakłada się, że wejście do domu znajduje się w dolnym rzędzie loshu (najlepiej, jeśli jest ono zorientowane na północ, północny zachód lub północny wschód).

Podział magicznego kwadratu

W ten sposób możemy podzielić dom na dziewięć pól, z których każde odpowiedzialne jest za konkretny aspekt naszego życia.

Kierując się od lewej strony dolnego rzędu kwadratu, mamy pole odpowiedzialne za:

1. Mądrość – w czym zawiera się edukacja, nauka, samodoskonalenie się, samopoznanie, ale również aspekt odpoczynku, spokoju i wyciszenia. Ta część domu nadaje się np. na sypialnię lub gabinet do pracy.

2. Kariera – to pole odpowiada za możliwości rozwoju, ścieżkę zawodową i ogólnie ścieżkę życiową oraz naszą indywidualność i niezależność.

3. Przyjaciele – znajdziemy tu pomocnych ludzi, mentorów, nauczycieli, przewodników oraz energie o charakterze wspierającym.

W środkowym rzędzie kwadratu, idąc od lewej strony, znajdują się pola związane z takimi aspektami, jak:

4. Rodzina i zdrowie – obejmuje aktualnych członków rodziny i wzajemne relacje między nimi, ale również naszych przodków. Odpowiada także za zdrowie.

5. Opieka – to umieszczone centralnie pole związane jest z ze środkiem, ziemią. Odpowiada za zdrowie, równowagę, harmonię, opiekowanie się i wychowywanie, troskę o siebie i innych.

6. Twórczość – ten fragment magicznego kwadratu wiąże się z rozwojem naszych możliwości twórczych, lecz także z dziećmi oraz z duchowością.

Magia liczb w medycynie chińskiej

W najwyższym rzędzie znajdziemy pola odpowiedzialne za:

7. Bogactwo – na poziomie materialnym, oznaczające głównie dobrobyt, obfitość, pomyślność w interesach, zabezpieczenie finansowe. Pole to oznacza także poczucie własnej wartości, spełnienie i satysfakcję.

8. Sława – w tym pojęciu zawiera się też reputacja, pozycja społeczna, związki w społeczeństwie, renoma, popularność.

9. Związki – górne prawe pole odpowiedzialne jest za związki dotyczące sfery damsko-męskiej, a więc małżeństwa lub partnerstwa.

Ogólne zasady feng shui

Widzimy więc wyraźnie, że najlepiej, jeśli nasze mieszkanie lub dom da się łatwo podzielić na dziewięć w miarę równych pól, z których każde ma swoje znaczenie w naszym życiu. Jeśli jednak mamy dom np. w kształcie litery L lub T, w którym „brakuje” pewnych pól, to właśnie feng shui ma wtedy za zadanie pomóc nam znaleźć remedia, które „uzupełnią” brakującą energię i nadrobią straty w danej dziedzinie.

Również jeśli zauważamy w naszym życiu braki w którejś w wyżej wymienionych sfer, możemy wspomóc się praktycznymi wskazówkami feng shui, które doradzi, co trzeba zmienić, przestawić, dodać, uzupełnić lub wyrzucić.

Feng shui, podobnie jak medycyna chińska, jest praktyką indywidualną. Tu nie ma rutynowych i standardowych wskazań, jak trzeba urządzić mieszkanie, dom, ogród i co gdzie ma się znajdować. Każdy z nas jest inny, każdy dom jest inny, każdy ma odmienne potrzeby. W starożytnych Chinach przy urządzaniu wnętrz zgodnie z zasadami feng shui należało poznać nawet datę urodzenia i horoskop mieszkańców danego domu i dostosować się do wskazań astrologicznych.

Dzisiaj stosuje się raczej uproszczone zasady feng shui, szczególnie w krajach zachodnich. Niemniej warto wiedzieć o pewnych wskazówkach, które nie wymagają od nas wielkiego wysiłku, a mogą przyczynić się do poprawy naszego zdrowia, relacji, związków, dobrobytu i pomyślności.

Astrologia w medycynie i filozofii chińskiej

Jak zmienić swoje życie poprzez feng shui?

1. Zadbaj o dobrobyt

Jeśli masz problemy finansowe, skup się na właściwym urządzeniu „kąta” bogactwa, czyli lewego górnego rogu magicznego kwadratu. Umieść tam symbole dobrobytu, takie jak np. monety, elementy w kolorze złotym, rośliny przynoszące pieniądze (drzewko szczęścia), cenne przedmioty, akwarium z rybkami. Monety dobrze jest przewiązać czerwoną lub złotą wstążką. Te kolory wyzwalają energię bogactwa.

2. Stwórz szczęśliwy związek

Jeśli chcesz poprawić swój związek lub znaleźć idealnego partnera, zadbaj o pole związków, czyli prawy górny róg loshu. Pamiętaj, że obecne tam przedmioty powinny być zawsze w parach, np. dwie świece, zdjęcie przedstawiające szczęśliwą parę, symbole miłości (serca), dwie figurki żurawi lub kaczek mandarynek, które to ptaki w Chinach symbolizują miłość, przywiązanie i wierność. Może to być jednak cokolwiek, co akurat NAM się kojarzy z dobrym i udanym związkiem, np. dwa delfiny lub papużki nierozłączki.

Ważna jest tu cyfra 2, która w magicznym kwadracie znajduje się właśnie na polu związków. Zwróć też uwagę, aby w strefie związków zawsze panowała harmonia i porządek.

3. Śpij spokojnie

Sypialnia powinna być jasna i przestrzenna. Łóżko nie powinno stać między drzwiami i oknem, bo wtedy znajduje się ono w przestrzeni, w której kursuje za dużo qi. To może zakłócać spokój i wypoczynek. Nie stawiaj tu za dużo mebli i uważaj, aby ich narożniki nie były skierowane w stronę łóżka.

Nie wieszaj również lustra naprzeciwko łóżka, gdyż może to zaburzyć twoje sny. Nie umieszczaj zbyt wielu roślin w sypialni, ponieważ zabierają w nocy dużo tlenu.

4. Zadbaj o porządek

Ład i porządek stanowią naczelną zasadę feng shui. Nie zagracaj mieszkania! Pozbądź się niepotrzebnych przedmiotów – latami nienoszonych ubrań, niechcianych prezentów, sterty starych gazet, bałaganu pod meblami lub w przejściach, zepsutych rzeczy. To wszystko tylko zakłóca swobodny przepływ świeżej energii i kumuluje starą i niepotrzebną.

Bałagan uniemożliwia zmiany w życiu, spowalnia rozwój, hamuje przypływ bogactwa, blokuje związki, karierę. Przedmioty, których nie potrafimy się pozbyć, przeszkadzają nam swobodnie kroczyć przez życie i sprawiają, że kurczowo trzymamy się przeszłości.

Chińskie znaki zodiaku – poznaj ich historię!

5. Oczyść pole zdrowia

Jeśli masz problemy zdrowotne, skoncentruj się na polu odpowiedzialnym za zdrowie. Pole to związane jest z elementem drzewa i kolorem zielonym. W związku z tym dobrze jest umieścić tam zielone rośliny, elementy drewniane, bambusowe, przedmioty w kolorze zielonym, kwiaty.

Zwróć uwagę, czy w tym pomieszczeniu nie znajduje się np. składzik na mnóstwo niepotrzebnych rzeczy lub czy nie ma tam zbyt wielu obiektów, które zakłócałyby swobodny przepływ witalnej qi.

6. Zamykaj drzwi do łazienki oraz toalety

W tych pomieszczeniach płynie woda, która wydostaje się na zewnątrz domu. Może się zdarzyć, że „zabierze” ona ze sobą witalne qi i wyprowadzi je z domu.

7. Sięgnij po remedia

Feng shui zaleca stosowanie rozmaitych metod w celu zmodyfikowania niekorzystnych uwarunkowań w mieszkaniu. Aby uzupełnić słabe energetycznie aspekty wnętrza, dodać więcej qi i poprawić różne aspekty życia, wykorzystaj takie remedia, jak:

 • lustra
 • dzwonki wietrzne
 • rośliny
 • kadzidełka
 • pachnące świece
 • misy
 • dzbany
 • zdjęcia i wiele innych

Lustra mogą powiększyć optycznie i rozjaśnić wnętrze oraz uzupełnić brakującą przestrzeń. Ważne, żeby były duże i odbijały całość wnętrza. Małe lusterka „tną” przestrzeń na kawałki i sprawiają jeszcze silniejsze wrażenie, że czegoś brakuje. Zapachy kadzidełek lub świec mają działanie odprężające, oczyszczające, podwyższające wibracje miejsca i mieszkańców. Dzwonki i dzwoneczki rozpraszają łagodnie energię, kierują ją we właściwe miejsce, zatrzymują jej ucieczkę z domu.

8. Operuj kolorami

Każdy kolor jest związany z określonym aspektem życia:

 • zielony korzystnie i równoważąco wpływa na zdrowie i rodzinę
 • niebieski uspokaja, wycisza i harmonizuje (sypialnia, łazienka)
 • żółty poprawia apetyt i trawienie (kuchnia, salon)
 • czerwony pobudza i ożywia, dodaje energii, wzmacnia związek.

Jednak za dużo czerwonego może za bardzo rozpalić ogień i wywołać niepotrzebne i destrukcyjne emocje.

9. Zaproś do domu zwierzęta

Nasi futrzaści przyjaciele pomagają przyciągać do domu dobrą energię i pozbywać się tej szkodliwej. Kot doskonale wycisza i uspokaja skołatane nerwy, głaskanie jego puszystej sierści wpływa pozytywnie na zdrowie i nastrój. Pies zapewnia bezinteresowną miłość i oddanie. Wprowadza wiele radości i uśmiechu. Zwierzęta podnoszą wibrację miejsca i dodają mu wiele pozytywnej energii.

Felinoterapia – kot, który leczy

Czy ten artykuł był pomocny?
TakNie

Podobne artykuły