Magia liczb w medycynie chińskiej

Dzisiejsze określenie „medycyna” zawęża się często do studiów tylko nad człowiekiem, funkcjonowaniem ludzkiego organizmu, chorobami i próbami przywrócenia zdrowia chorym ludziom. W starożytnych Chinach medycyna opierała się na systemach filozoficznych, które nie tylko próbowały znaleźć skuteczne remedia na ludzkie dolegliwości, lecz przede wszystkim dążyły do zrozumienia zjawisk, jakie kierują makrokosmosem (wszechświat) i mikrokosmosem (człowiek) oraz do wyjaśnienia zależności miedzy tymi dwoma zjawiskami natury. Do tego celu służył m.in. system liczbowych symboli. Odkryj, na czym polega magia liczb w medycynie chińskiej.