Dr n. farm. Jerzy Jambor

Dr n. farm. Jerzy Jambor, specjalista II stopnia w zakresie zielarstwa.

Jest prezesem Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Zielarskiego, współzałożycielem oraz członkiem zarządu Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, wieloletnim prezesem zarządu Phytopharm Klęka S.A., obecnie członkiem Rady Nadzorczej, członkiem wielu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych związanych z farmacją.