Inność

Obecne wydarzenia w Stanach Zjednoczonych pokazują do jakich opłakanych skutków prowadzą wieki podziałów na tle rasowym. W naszym kraju również nie brakuje podziałów na tym i wielu innych tłach. To stawia przed każdym z nas pytanie: jaka jest moja osobista relacja z innością; każdą innością, bo oprócz koloru skóry, dzielą nas też inne różnice: w sprawności fizycznej, zdrowiu psychicznym, statusie materialnym i wielu innych.