Wspólny pokój dla dzieci – tak czy nie?

Jedni wspominają mieszkanie w jednym pokoju z rodzeństwem z rozrzewnieniem, inni uważają je za koszmar, którego chcą oszczędzić swoim dzieciom. Co zrobić, by, gdy okaże się koniecznością, nie było złem koniecznym, tylko wzmacniało siostrzane i braterskie więzi? Mówi Agnieszka Carrasco-Żylicz, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy.