Słowa, które wzmacniają poczucie własnej wartości u dziecka

Każdy rodzic pragnie, by jego dziecko wyrosło na osobę z wysoką samooceną, pewną swojej wartości, sprawczą i asertywną. Te cechy w dużej mierze przyczyniają się do osiągnięcia szczęścia i spełnienia w życiu. Co zrobić, by te cechy przyswoiło dziecko? Jak się z nim komunikować, by wspierać, a nie niszczyć?