Przyroda jest dla dzieci. Syndrom deficytu natury

Współczesne dzieci zaskakująco dużo wiedzą o zmianach klimatycznych i zanieczyszczeniu środowiska, ale nie mają z przyrodą żadnego kontaktu. Coraz więcej z nich cierpi na tzw. syndrom deficytu natury, czyli zaburzenia w rozwoju emocjonalnym, fizycznym i społecznym na skutek oderwania od naturalnego środowiska. Dlaczego świeże powietrze, słońce i zieleń są konieczne dla harmonijnego rozwoju i zdrowia dzieci? Konsultacja merytoryczna: dr n. med. Katarzyna Simonienko, psychiatra, certyfikowany przewodnik kąpieli leśnych Forest Therapy Institute i Dorota Zaniewska, antropolog kultury i pedagog.