7 zasad Leave No Trace – jak biwakować odpowiedzialnie?

Choć w polskich lasach nadal pełno śmieci, powoli i u nas przyjmuje się nowy trend, który przywędrował z USA – Leave No Trace, czyli Nie zostawiaj po sobie śladu. Uczy on odpowiedzialnego biwakowania na łonie natury. O zasadach nowej proekologicznej filozofii opowiada Przemysław Płoskonka ze stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu. Uczmy się tak obcować z przyrodą, by po naszej obecności nie został żaden ślad. Ślad węglowy.