Jak diagnozować i wspierać dzieci z zespołem Aspergera?

Mózg dziecka z zespołem Aspergera pracuje w odmienny sposób, co powoduje, że nieco inaczej widzi ono i rozumie świat. Nawet te dzieci, u których objawy zespołu Aspergera nie są bardzo nasilone, mają wiele problemów i trudności. Jeśli w porę nie uzyskają pomocy, może to prowadzić do późniejszych problemów emocjonalnych, zaburzeń zachowania mówi Joanna Grochowska, psycholog, wiceprezes Zarządu Fundacji SYNAPSIS.