Czy optymizmu można się nauczyć?

Optymizm jest sposobem postrzegania świata jako dobrego miejsca, przyjaznego i sensownego. To postawa oparta na analizie sytuacji i wyciąganiu wniosków. Dostrzega zagrożenia, jednak nie koncentruje się na nich. Zatem – TAK! Optymizmu można się nauczyć! Optymizmu w rozumieniu postawy i sposobu postrzegania rzeczywistości. A ponieważ optymistom żyje się lepiej – zacznij od dziś. Nie jest to wcale takie trudne.